Sao nữ KPop nào là con một?

27/12/2013, 08:00 GMT+07:00

Cùng điểm xem những sao nữ nào của KPop là "bảo bối duy nhất" của bố mẹ?


Nicole- Gyuri (KARA)
Min (miss A)
Min (miss A)
Eunjung (T-ara)
Eunjung (T-ara)
Victoria f(x)
Victoria f(x)
Lizzy và Nana (After School)
Lizzy và Nana (After School)
Yura (Girl's Day)
Yura (Girl's Day)
Yoobin và Sunye (Wonder Girls)
Yoobin và Sunye (Wonder Girls)