Sao "ngố tàu" khi lần đầu xuất hiện trên thảm đỏ (P2)

08:00 18/09/2014

Tiếp tục xem các ngôi sao đã xuất hiện lần đầu tiên trên thảm đỏ trong diện mạo như thế nào nhé.


	
	Jennifer Aniston - năm 1990
Jennifer Aniston - năm 1990


	
	George Clooney - năm 1995
George Clooney - năm 1995


	
	Angelina Jolie - năm 1990
Angelina Jolie - năm 1990


	
	Jennifer Garner - năm 2000
Jennifer Garner - năm 2000


	
	Cameron Diaz - năm 1994
Cameron Diaz - năm 1994


	
	Brad Pitt - năm 1988
Brad Pitt - năm 1988


	
	Heidi Klum - năm 1990
Heidi Klum - năm 1990


	
	Ashton Kutcher - năm 1999
Ashton Kutcher - năm 1999


	
	Jennifer Lopez - năm 1996
Jennifer Lopez - năm 1996


	
	Johnny Depp - năm 1988
Johnny Depp - năm 1988


	
	Drew Barrymore - năm 1982
Drew Barrymore - năm 1982


	
	Ellen DeGeneres - năm 1994
Ellen DeGeneres - năm 1994


	
	Carrie Underwood - năm 2005
Carrie Underwood - năm 2005


	
	Jessica Alba - năm 1999
Jessica Alba - năm 1999


	
	Julia Roberts - năm 1989
Julia Roberts - năm 1989


	
	Natalie Portman - năm 2006
Natalie Portman - năm 2006


	
	Katie Holmes - năm 1998
Katie Holmes - năm 1998


	
	Leonardo DiCaprio - năm 1989
Leonardo DiCaprio - năm 1989