Sao "ngố tàu" khi lần đầu xuất hiện trên thảm đỏ (P2)

Tiếp tục xem các ngôi sao đã xuất hiện lần đầu tiên trên thảm đỏ trong diện mạo như thế nào nhé.

Tiếp tục xem các ngôi sao đã xuất hiện lần đầu tiên trên thảm đỏ trong diện mạo như thế nào nhé.


	
	Jennifer Aniston - năm 1990
Jennifer Aniston - năm 1990


	
	George Clooney - năm 1995
George Clooney - năm 1995


	
	Angelina Jolie - năm 1990
Angelina Jolie - năm 1990


	
	Jennifer Garner - năm 2000
Jennifer Garner - năm 2000


	
	Cameron Diaz - năm 1994
Cameron Diaz - năm 1994


	
	Brad Pitt - năm 1988
Brad Pitt - năm 1988


	
	Heidi Klum - năm 1990
Heidi Klum - năm 1990


	
	Ashton Kutcher - năm 1999
Ashton Kutcher - năm 1999


	
	Jennifer Lopez - năm 1996
Jennifer Lopez - năm 1996


	
	Johnny Depp - năm 1988
Johnny Depp - năm 1988


	
	Drew Barrymore - năm 1982
Drew Barrymore - năm 1982


	
	Ellen DeGeneres - năm 1994
Ellen DeGeneres - năm 1994


	
	Carrie Underwood - năm 2005
Carrie Underwood - năm 2005


	
	Jessica Alba - năm 1999
Jessica Alba - năm 1999


	
	Julia Roberts - năm 1989
Julia Roberts - năm 1989


	
	Natalie Portman - năm 2006
Natalie Portman - năm 2006


	
	Katie Holmes - năm 1998
Katie Holmes - năm 1998


	
	Leonardo DiCaprio - năm 1989
Leonardo DiCaprio - năm 1989

Ashton Kutcher

Drew Barrymore

Ellen DeGeneres