sản xuất ma túy

SẢN XUẤT MA TÚY - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: 9x sản xuất ma túy ketamine từ thuốc thú y 'sa lưới'

9x sản xuất ma túy ketamine từ thuốc thú y "sa lưới"

Xã hội

San và đồng bọn cấu kết với một số người ở các tỉnh phía Bắc thu gom thuốc thú y từ nước ngoài có thành phần chứa chất ma túy rồi điều chế thành ketamin.

Xem thêm