Sao 05/11/2013

Đào Bá Lộc - học trò của Hồ Ngọc Hà tại The Voice Việt 2012, ra mắt "đứa con đầu lòng" của mình.