Ghê rợn với thử thách cho hàng nghìn con đỉa bám vào người

31/12/2015, 19:30 GMT+07:00

Trò gameshow kinh dị thử thách người chơi bằng cách cho hàng nghìn con đỉa bám vào cơ thể.

Trò gameshow kinh dị thử thách người chơi bằng cách cho hàng nghìn con đỉa bám vào cơ thể.

Ghê rợn với thử thách cho hàng nghìn con đỉa bám vào người

Ghê rợn với thử thách cho hàng nghìn con đỉa bám vào người

Ghê rợn với thử thách cho hàng nghìn con đỉa bám vào người