Rùng mình những bức ảnh bí ẩn nhất thế giới

05/07/2015, 11:40 GMT+07:00

Từ người du hành thời gian, bóng ma bên chiếc ghế, kim tự tháp trên mặt trăng, đến gương mặt của người đã chết xuất hiện trong bức hình...

Từ người du hành thời gian, bóng ma bên chiếc ghế, kim tự tháp trên mặt trăng, đến việc gương mặt của người đã chết xuất hiện trong bức hình...