Rồng trắng

RỒNG TRẮNG - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Con rồng trắng bị bắn chết ở Malaysia là hoàn toàn bịa đặt

Con rồng trắng bị bắn chết ở Malaysia là hoàn toàn bịa đặt

Cộng đồng mạng

Đây không phải là lần đầu, trước đây người ta cũng lợi dụng hình ảnh con rồng trắng để lừa gạt người đọc.

Xem thêm