rơi nước,

RƠI NƯỚC, - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Làm gì khi điện thoại rơi xuống nước?

Làm gì khi điện thoại rơi xuống nước?

Mẹo chất

Cho dù rơi vào nước, điện thoại của bạn cũng sẽ khoẻ re với các tuyệt chiêu sau.

Xem thêm