Rơi nước mắt với trải nghiệm thử lòng cụ ông nghèo vá xe đạp

21/03/2016, 17:57 GMT+07:00

Phản ứng và cách sử xự của ông cụ cuối clip khiến nhiều người phải rơi nước mắt.

Giả vờ không đem theo tiền khi sửa xe, nam thanh niên đã thử lòng một cụ ông nghèo vá xe đạp ngay bên đường. Phản ứng và cách sử xự của ông cụ cuối clip khiến nhiều người phải rơi nước mắt.

Theo nguồn: Monster NTN

Rơi nước mắt với trải nghiệm thử lòng cụ ông nghèo vá xe đạp

Rơi nước mắt với trải nghiệm thử lòng cụ ông nghèo vá xe đạp

Rơi nước mắt với trải nghiệm thử lòng cụ ông nghèo vá xe đạp