Rơi nước mắt với phim hoạt hình ngắn: "Lily và người tuyết"

23/12/2015, 18:00 GMT+07:00

Lily dần lớn lên, anh bạn thân người tuyết từ thuở ấu thơ cũng dần bị lãng quên trong tủ lạnh. Cho đến một ngày...

Rơi nước mắt với phim hoạt hình ngắn:

Rơi nước mắt với phim hoạt hình ngắn:

Rơi nước mắt với phim hoạt hình ngắn: