Rơi nước mắt với di thư của đại úy Yoo viết cho bác sĩ Kang

14/04/2016, 16:25 GMT+07:00

Những lời đau lòng như dao cắt khiến tất cả khán giả đều không thể kiềm được nước mắt.

Những lời đau lòng như dao cắt khiến tất cả khán giả đều không thể kiềm được nước mắt. Trong giờ phút sinh tử sống chết, tất cả những gì còn lại của đại úy Yoo chỉ là hình bóng của bác sĩ Kang.

Rơi nước mắt với di thư của đại úy Yoo viết cho bác sĩ Kang

Rơi nước mắt với di thư của đại úy Yoo viết cho bác sĩ Kang

Rơi nước mắt với di thư của đại úy Yoo viết cho bác sĩ Kang

 

Chim se "sẻ" - Theo thegioitre.vn