Rơi nước mắt với câu chuyện người đàn ông "mặt voi"

02/01/2016, 21:00 GMT+07:00

Chana Lai bị một căn bệnh hiếm gặp gọi là neurofibromatosis, khiến khuôn mặt anh bị biến dạng và da mặt chảy xệ xuống tận ngực.

Chana Lai bị một căn bệnh hiếm gặp gọi là neurofibromatosis, khiến khuôn mặt anh bị biến dạng và da mặt chảy xệ xuống tận ngực.

Rơi nước mắt với câu chuyện người đàn ông

Rơi nước mắt với câu chuyện người đàn ông

Rơi nước mắt với câu chuyện người đàn ông