Rơi nước mắt với bài học 'Cho' và 'Nhận'

18/09/2013, 14:45 GMT+07:00

Đoạn clip chỉ kéo dài 3 phút nhưng đã lấy nước mắt của hàng triệu lượt xem.

Đoạn clip chỉ kéo dài 3 phút nhưng đã lấy nước mắt của hàng triệu lượt xem.

Bài học của clip đưa ra vô cùng đơn giản nhưng lại rất ý nghĩa. Khi chúng ta quyết định cho đi cũng chính là gieo một hạt giống cho những sự cho đi khác để rồi cuối cùng chính chúng ta là người nhận lại. Thật tuyệt vời nếu tất cả mọi người đều hiểu được bài học này.