Không tin mẹ đã chết, khỉ con mãi ngồi ôm xác

15/03/2016, 11:43 GMT+07:00

Vì bị tai nạn mà khỉ mẹ đã qua đời từ lâu nhưng khỉ con vẫn nhất quyết bên cạnh lay mẹ dậy, một cảnh tượng ai nhìn thấy cũng phải đau lòng.

Vì bị tai nạn mà khỉ mẹ đã qua đời từ lâu nhưng khỉ con vẫn nhất quyết bên cạnh lay mẹ dậy, một cảnh tượng ai nhìn thấy cũng phải đau lòng.

Không tin mẹ đã chết, khỉ con mãi ngồi ôm xác

Không tin mẹ đã chết, khỉ con mãi ngồi ôm xác

Không tin mẹ đã chết, khỉ con mãi ngồi ôm xác