Rơi nước mắt trước bữa cơm nghèo của trẻ em vùng cao

30/01/2016, 10:00 GMT+07:00

Hình ảnh bé trai ăn ngon lành với bát cơm ít ỏi rau cải trong một ngôi nhà nền đất khiến người xem không khỏi chạnh lòng.

Hình ảnh bé trai ăn ngon lành với bát cơm ít ỏi rau cải trong một ngôi nhà nền đất khiến người xem không khỏi chạnh lòng.

Nguồn video: fanpage Nghệ An

Rơi nước mắt trước bữa cơm nghèo của trẻ em vùng cao

Rơi nước mắt trước bữa cơm nghèo của trẻ em vùng cao

Rơi nước mắt trước bữa cơm nghèo của trẻ em vùng cao