Roger Yuen và Dustin Nguyễn to nhỏ trên trường quay Lửa Phật

14/11/2012, 14:30 GMT+07:00

Gương mặt nhân vật khá căng thẳng nhưng lời thoại "chế" lại hài hước...

Gương mặt nhân vật khá căng thẳng nhưng lời thoại "chế" lại hài hước