Robot múa cột gây kinh ngạc

Dù chỉ là robot với những chuyển động cứng ngắc, nhưng khả năng múa cột thật khiến người xem phải kinh ngạc.

Dù chỉ là robot với những chuyển động cứng ngắc, nhưng khả năng múa cột thật khiến người xem phải kinh ngạc.

CTV - Youtube | 16/03/2014