Robot hại người

ROBOT HẠI NGƯỜI - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Sốc: Đã có người bị robot giết chết

Sốc: Đã có người bị robot giết chết

Công nghệ

Robot là sáng tạo đột phá của con người, nhưng mới đây chính con người lại là nạn nhân của nó.

Xem thêm