Robot đầu tiên

ROBOT ĐẦU TIÊN - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Robot Sophia đến Việt Nam: 'Người trẻ phải sẵn sàng đón nhận thách thức'

Robot Sophia đến Việt Nam: "Người trẻ phải sẵn sàng đón nhận thách thức"

Xã hội

Sophia tự giới thiệu về mình bằng tiếng Anh: "Tôi được thiết kế để sử dụng trí tuệ nhân tạo. Tôi muốn thế giới biết về sự phát triển bền vững..."

Xem thêm