Rihanna bảo đám đông tránh đường tại New York

21/08/2013, 11:27 GMT+07:00

Xuất hiện tại New York, Rihanna đột nhiên văng tục với đám đông chờ đợi cô ở phía ngoài những cửa hàng thời trang.

Xuất hiện tại New York, Rihanna đột nhiên văng tục với đám đông chờ đợi cô ở phía ngoài những cửa hàng thời trang.