Rihanna bảo đám đông tránh đường tại New York

Xuất hiện tại New York, Rihanna đột nhiên văng tục với đám đông chờ đợi cô ở phía ngoài những cửa hàng thời trang.

Xuất hiện tại New York, Rihanna đột nhiên văng tục với đám đông chờ đợi cô ở phía ngoài những cửa hàng thời trang.