Richard Ford

RICHARD FORD - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Ngụp lặn liên tục 24 giờ trên sông để tìm nhẫn cưới

Ngụp lặn liên tục 24 giờ trên sông để tìm nhẫn cưới

Đời

Richard Ford trong một lần cùng bạn bè chèo ván dọc sông Tame, Tamworth,đã vô tình để trượt chiếc nhẫn cưới trên tay mình.

Xem thêm