Remix hit Tiên Tiên thất bại, Hà Nhi vẫn được cứu

15/06/2015, 12:00 GMT+07:00

Đêm kết quả Gala 2, Hà Nhi thể hiện hit Tiên Tiên không như mong đợi khiến cô đứng trước nguy cơ bị loại nhưng may mắn đã mỉm cười với cô.

Đêm kết quả Gala 2, Hà Nhi thể hiện hit Tiên Tiên không như mong đợi khiến cô đứng trên ngưỡng cửa bị loại nhưng may mắn đã mỉn cười với cô.

Ban giám khảo đã quyết định để Hà Nhi ở lại với "Vietnam Idol 2015", trao cho cô thêm một cơ hội nữa để cô có thể chứng tỏ khả năng của mình.

Remix hit Tiên Tiên thất bại, Hà Nhi vẫn được cứu

Remix hit Tiên Tiên thất bại, Hà Nhi vẫn được cứu

Remix hit Tiên Tiên thất bại, Hà Nhi vẫn được cứu