[Rap News 11] Dịch sởi và ASIAD trở thành tiêu điểm

23/04/2014, 14:20 GMT+07:00

Cho rằng Việt Nam đang trải qua một tuần buồn, Rap News đưa cả dịch sởi và ASIAD vào bài rap độc đáo.

Cho rằng Việt Nam đang trải qua một tuần buồn, Rap News đưa cả dịch sởi và ASIAD vào bài rap độc đáo.