Răn dạy

RĂN DẠY - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Vua nhà Minh dạy quan thanh liêm bằng triết lý giữ giếng

Vua nhà Minh dạy quan thanh liêm bằng triết lý giữ giếng

Khám phá

Chỉ bằng một câu nói, Chu Nguyên Chương đã răn dạy bề tôi, khiến nhiều người hiểu đạo lý và không dám làm càn.

Xem thêm