Raglai

RAGLAI - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Đi tìm Giấc mơ Chapi

Đi tìm Giấc mơ Chapi

Đi

Từ những năm tháng sinh viên, tôi đã ấp ủ giấc mơ đi tìm những người Raglai và nghe họ chơi cây đàn huyền thoại này

Xem thêm