Cười thả ga với sâu Larva ra mắt phần mới, "Larva Giác Đấu"

28/01/2016, 19:41 GMT+07:00

Hãy cùng giải tỏa căng thẳng sau ngày làm việc với hai chú sâu "vàng" và "đỏ" cực đáng yêu.

Hãy cùng giải tỏa căng thẳng sau ngày làm việc với hai chú sâu "vàng" và "đỏ" cực đáng yêu.

Theo nguồn: Larva

Cười thả ga với sâu Larva ra mắt phần mới,

Cười thả ga với sâu Larva ra mắt phần mới,

Cười thả ga với sâu Larva ra mắt phần mới,