Quý ông TOP (Big Bang) lịch lãm hút hồn trên tạp chí Officiel Hommes

09:00 22/10/2013

Quý ông trẻ tuổi TOP (Big Bang) thể hiện nét đẹp lịch lãm hút hồn với sắc mặt lạnh lùng trên tạp chí Officiel Hommes tháng 11/2013.

Quý ông TOP (Big Bang) lịch lãm hút hồn trên tạp chí Officiel Hommes

Quý ông TOP (Big Bang) lịch lãm hút hồn trên tạp chí Officiel Hommes

Quý ông TOP (Big Bang) lịch lãm hút hồn trên tạp chí Officiel Hommes

Quý ông TOP (Big Bang) lịch lãm hút hồn trên tạp chí Officiel Hommes

Quý ông TOP (Big Bang) lịch lãm hút hồn trên tạp chí Officiel Hommes

Quý ông TOP (Big Bang) lịch lãm hút hồn trên tạp chí Officiel Hommes

Quý ông TOP (Big Bang) lịch lãm hút hồn trên tạp chí Officiel Hommes

Quý ông TOP (Big Bang) lịch lãm hút hồn trên tạp chí Officiel Hommes

Quý ông TOP (Big Bang) lịch lãm hút hồn trên tạp chí Officiel Hommes

Quý ông TOP (Big Bang) lịch lãm hút hồn trên tạp chí Officiel Hommes

Bài viết cộng tác cho chuyên mục Giải trí vui lòng gửi về địa chỉ: baicongtac@yan.vn