Quốc gia bí ẩn nhất thế giới tổ chức khai giảng như thế nào?

04/09/2017, 10:59 GMT+07:00

Nhà nước phát cho học sinh những bộ đồng phục. Theo truyền thống, cha mẹ, thầy cô hoặc anh chị lớp trên sẽ đeo cho các em nhỏ hoa cài ngực.


Lễ khai giảng năm học mới của Triều Tiên thường được tổ chức vào ngày 1/4 hàng năm. Đây là mùa đâm chồi, nảy lộc trên bán đảo Triều Tiên. Do đó, đất nước bí ẩn nhất thế giới chọn ngày này với ý nghĩa trẻ em là mầm non của đất nước. Ảnh: KCNA.
Lễ khai giảng năm học mới của Triều Tiên thường được tổ chức vào ngày 1/4 hàng năm. Đây là mùa đâm chồi, nảy lộc trên bán đảo Triều Tiên. Do đó, đất nước bí ẩn nhất thế giới chọn ngày này với ý nghĩa trẻ em là mầm non của đất nước. Ảnh: KCNA.


Nhà nước sẽ phát cho học sinh những bộ đồng phục. Theo truyền thống, cha mẹ, thầy cô hoặc anh chị lớp trên sẽ đeo cho các em nhỏ hoa cài ngực. Ảnh: AP.
Nhà nước sẽ phát cho học sinh những bộ đồng phục. Theo truyền thống, cha mẹ, thầy cô hoặc anh chị lớp trên sẽ đeo cho các em nhỏ hoa cài ngực. Ảnh: AP.


Trước khi buổi lễ dưới sân trường bắt đầu, toàn bộ học sinh diễu hành qua một con đường giăng kín băng giấy màu. Ảnh: AP.
Trước khi buổi lễ dưới sân trường bắt đầu, toàn bộ học sinh diễu hành qua một con đường giăng kín băng giấy màu. Ảnh: AP.


Sau những phát biểu ngắn của thầy cô trong trường cũng như đại diện học sinh, các em vào lớp để học tiết đầu tiên. Ảnh: AP.
Sau những phát biểu ngắn của thầy cô trong trường cũng như đại diện học sinh, các em vào lớp để học tiết đầu tiên. Ảnh: AP.


Trong ngày khai giảng, mẹ của các em học sinh đều mặc tr​ang phục truyền thống. Họ có thể chụp ảnh trong trường với con để lưu giữ kỷ niệm. Ảnh: AP.
Trong ngày khai giảng, mẹ của các em học sinh đều mặc tr​ang phục truyền thống. Họ có thể chụp ảnh trong trường với con để lưu giữ kỷ niệm. Ảnh: AP.


Bên cạnh đó, phụ huynh có thể dự tiết học đầu tiên trong năm cùng con. Ảnh: AP
Bên cạnh đó, phụ huynh có thể dự tiết học đầu tiên trong năm cùng con. Ảnh: AP


Theo KCNA, lễ khai giảng năm học 2017-2018 rất có ý nghĩa, bởi đây là năm đầu tiên quốc gia này thực thi chương trình cải cách phổ cập 12 năm, gồm một năm mẫu giáo, 5 năm tiểu học, 3 năm trung học cơ sở và 3 năm trung học phổ thông. Ảnh: AP.
Theo KCNA, lễ khai giảng năm học 2017-2018 rất có ý nghĩa, bởi đây là năm đầu tiên quốc gia này thực thi chương trình cải cách phổ cập 12 năm, gồm một năm mẫu giáo, 5 năm tiểu học, 3 năm trung học cơ sở và 3 năm trung học phổ thông. Ảnh: AP.


Thực tế, trước đây, hệ thống giáo dục của quốc gia này chỉ gồm 11 năm học. Nhà nước đã thông qua đề án cải cách vào cuối năm 2012 song phải gần 5 năm sau, chương trình này mới được áp dụng. Ảnh: AP.
Thực tế, trước đây, hệ thống giáo dục của quốc gia này chỉ gồm 11 năm học. Nhà nước đã thông qua đề án cải cách vào cuối năm 2012 song phải gần 5 năm sau, chương trình này mới được áp dụng. Ảnh: AP.


Ngoài ra, mọi học phí đều do chính phủ trợ cấp.
Ngoài ra, mọi học phí đều do chính phủ trợ cấp.

Lễ khai giảng tại Triều Tiên được tổ chức vào ngày 1/4 hàng năm, với ý nghĩa trẻ em là những mầm non của đất nước.

Video: Reuters