"Qui lão tiên sinh" xuất hiện khiến Chi Pu, Bê Trần và Trấn Thành phấn khích

19/04/2016, 08:00 GMT+07:00

Phần đóng giả cụ rùa của Tuấn Vũ khiến tất cả khách mời "bàng hoàng" vì diễn xuất quá đỉnh, quá duyên dáng.

"Ai là nghệ sĩ chơi trống thép?" là câu hỏi ở vòng 2. Nhân vật số 2 là anh Huỳnh Tuấn Vũ, đến từ Đà Lạt. Anh Vũ tìm hiểu và chơi loại trống thép này đã được 5 năm. Phần đóng giả cụ rùa của Tuấn Vũ khiến tất cả khách mời "bàng hoàng" vì diễn xuất quá đỉnh, quá duyên dáng.

Nguồn video: htv.com.vn

"Qui lão tiên sinh" xuất hiện khiến Chi Pu, Bê Trần và Trấn Thành phấn khích

"Qui lão tiên sinh" xuất hiện khiến Chi Pu, Bê Trần và Trấn Thành phấn khích

"Qui lão tiên sinh" xuất hiện khiến Chi Pu, Bê Trần và Trấn Thành phấn khích