queen of the night

QUEEN OF THE NIGHT - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: [Review]Đã tai với album Opera Dance đóng mác Việt Nam

[Review]Đã tai với album Opera Dance đóng mác Việt Nam

Bài viết

Opera xưa giờ vẫn bị dán mác sang chảnh đã đành, giờ thêm remix âm thanh chồng lớp lại càng đòi hỏi sự thưởng thức cầu kì hơn.

Xem thêm