Lời giải đáp cho những ai còn chưa phân biệt được "nguyên quán" và "quê quán"

11/04/2018, 10:47 GMT+07:00

Rất nhiều người dù đã lớn nhưng vẫn chưa xác định được "nguyên quán" và "nguyên quán" có khác gì nhau không, hay chúng là một mà khiến nhiều người nhầm lẫn thế.

Hiện nay khái niệm nguyên quán và quê quán chưa được định nghĩa chính thức trong bất kỳ văn bản pháp luật nào, nên có nhiều cách hiểu khác nhau dẫn đến việc áp dụng trong một số trường hợp còn chưa thống nhất.

Chắc hẳn rất nhiều người, kể cả những người lớn khi làm hồ sơ, giấy tờ đều có sự nhầm lẫn và thắc mắc về hai khái niệm "quê quán" và "nguyên quán". Vậy chúng khác nhau ở chỗ nào bởi đa phần theo cách hiểu của nhiều người dân thì ý nghĩa của hai khái niệm này đều là "quê".

Quê quán - Nguyên quán có gì khác nhau?

Về cơ bản, những giấy tờ theo mẫu cũ được ghi là nguyên quán vẫn có giá trị pháp lý còn những giấy tờ theo mẫu mới được ghi là quê quán. Đối với giấy khai sinh quê quán được xác định theo Khoản 8 Điều 4 Luật Hộ Tịch 2014: “Quê quán của cá nhân được xác định theo quê quán của cha hoặc mẹ theo thỏa thuận của cha, mẹ hoặc theo tập quán được ghi trong tờ khai khi đăng ký khai sinh”.


So sánh khái niệm "quê quán" và "nguyên quán". Nguồn Vnexpress
So sánh khái niệm "quê quán" và "nguyên quán". Nguồn Vnexpress

Thực tiễn cho thấy nguyên quán của một người là nơi sinh của cha người đó và không phụ thuộc người cha có lớn lên ở đó hay không, còn quê quán của một người là nơi sinh ra và lớn lên (sinh trưởng) của cha người đó. Đối với trường hợp một người không xác định được thì nguyên quán, quê quán được xác định theo mẹ.

Cách khai Quê quán - Nguyên quán vào giấy tờ

Trong số các loại giấy tờ tuỳ thân, giấy khai sinh là loại giấy tờ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp sớm nhất cho một con người. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung ghi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, dân tộc, quốc tịch, quê quán, quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với giấy khai sinh của người đó.

Vì vậy, mọi thông tin trên giấy tờ đều phải ghi theo giấy khai sinh, nếu thông tin chưa phù hợp với giấy khai sinh thì phải điều chỉnh lại. 


Cách khai quê quán - nguyên quán đúng. Nguồn: Vnexpress
Cách khai quê quán - nguyên quán đúng. Nguồn: Vnexpress

Pháp luật không quy định bắt buộc việc khi khai quê quán để làm giấy khai sinh cho con thì phải theo quê quán của bố hay quê quán của mẹ. Việc xác định quê quán của con hoàn toàn do cha mẹ tự thỏa thuận.

Nguồn clip: Vnexpress