Quế Luân Mỹ trẻ trung tươi tắn trong những trang phục mùa hè

01/04/2013, 22:58 GMT+07:00

Cô nàng Tiểu Vũ trong phim Secret của Jay Chou vừa xuất hiện trẻ trung tươi tắn trong những trang phục mùa hè. Bộ ảnh trên tạp chí ELLE.

Quế Luân Mỹ trẻ trung tươi tắn trong những trang phục mùa hè

Quế Luân Mỹ trẻ trung tươi tắn trong những trang phục mùa hè

Quế Luân Mỹ trẻ trung tươi tắn trong những trang phục mùa hè

Quế Luân Mỹ trẻ trung tươi tắn trong những trang phục mùa hè

Quế Luân Mỹ trẻ trung tươi tắn trong những trang phục mùa hè

Quế Luân Mỹ trẻ trung tươi tắn trong những trang phục mùa hè