quấy rối tình dục

QUẤY RỐI TÌNH DỤC - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Hơn 1.500 nhân viên Google toàn cầu đình công, xuống đường biểu tình phản đối công ty

Hơn 1.500 nhân viên Google toàn cầu đình công, xuống đường biểu tình phản đối công ty

Xã hội

Lãnh đạo cuộc đình công này còn đưa ra 5 yêu sách buộc Google phải đáp ứng trong đó có những vấn đề liên quan đến các hành vi quấy rối tình dục.

Xem thêm