quay bài

QUAY BÀI - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Phát hiện hạt đậu thần - thiết bị 'quay' bài siêu tinh vi

Phát hiện hạt đậu thần - thiết bị "quay" bài siêu tinh vi

Học đường

Một thiết bị siêu tinh vi, bắt kịp khoa học công nghệ giúp thi sinh quay bài vừa bị phát hiện mang tên "hạt đậu thần".

Xem thêm