quản lý rủi ro

QUẢN LÝ RỦI RO - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Tính năng điện thoại cần phải bật ngay lên để cứu nguy trường hợp cần thiết

Tính năng điện thoại cần phải bật ngay lên để cứu nguy trường hợp cần thiết

Công nghệ

Chỉ vài thao tác nhỏ bật tính năng này lên thì những lúc nguy cấp có thể cứu cả mạng người nhé.

Xem thêm