quan hệ đồng giới

QUAN HỆ ĐỒNG GIỚI - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Mặc bao lời dị nghị về mối quan hệ đồng giới, Châu Tấn vẫn 'dính như sam' với con gái Vương Phi

Mặc bao lời dị nghị về mối quan hệ đồng giới, Châu Tấn vẫn "dính như sam" với con gái Vương Phi

Sao Đông

Trước đó, Đậu Tĩnh Đồng và Châu Tấn cùng nhau tham gia một hoạt động xã hội để hỗ trợ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đậu Tĩnh Đồng đã hát một bài tại đây...

Xem thêm