Quá trình hồi phục kì diệu của chú chó bị dòi ăn gần nửa đầu

Sau 9 tuần được cứu chữa, chú chó hoang bị dòi ăn lõm gần nửa đầu đã hồi phục một cách kì diệu.

Sau 9 tuần được cứu chữa, chú chó hoang bị dòi ăn lõm gần nửa đầu đã hồi phục một cách kì diệu.

Quá trình hồi phục kì diệu của chú chó bị dòi ăn gần nửa đầu

Quá trình hồi phục kì diệu của chú chó bị dòi ăn gần nửa đầu

Quá trình hồi phục kì diệu của chú chó bị dòi ăn gần nửa đầu

Điều gì đã làm một chú chó chỉ nặng 3kg thoát chết một cách thần kì?

Hành trình khó khăn tìm kiếm và cứu chữa chú chó bị hoại tử mõm

Rơi nước mắt với biểu cảm khi được cứu của chú chó sắp chết

Clip động vật

Chó

Chú chó bị giòi ăn nửa đầu