Quá trình hồi phục kì diệu của chú chó bị dòi ăn gần nửa đầu

12/01/2016, 16:00 GMT+07:00

Sau 9 tuần được cứu chữa, chú chó hoang bị dòi ăn lõm gần nửa đầu đã hồi phục một cách kì diệu.

Sau 9 tuần được cứu chữa, chú chó hoang bị dòi ăn lõm gần nửa đầu đã hồi phục một cách kì diệu.

Quá trình hồi phục kì diệu của chú chó bị dòi ăn gần nửa đầu

Quá trình hồi phục kì diệu của chú chó bị dòi ăn gần nửa đầu

Quá trình hồi phục kì diệu của chú chó bị dòi ăn gần nửa đầu