Quá trình hình thành sự sống thật sự rất tuyệt vời

15/03/2017, 08:00 GMT+07:00

Bạn có biết rằng, cơ thể chúng ta đều đã được xác định vào từng thời điểm của quá trình thụ thai trong cơ thể người mẹ không?

Mọi thứ về cơ thể bạn như độ cao, màu mắt, màu tóc, trí tuệ... tất cả đều đã được xác định vào từng thời điểm trong quá trình thụ thai trong cơ thể của người mẹ. Hãy cùng xem đoạn video sẽ cho bạn biết đầy đủ thông tin bạn đến thế giới này như thế nào.