Ngạc nhiên với quả cầu tự lăn lên dốc không cần điều khiển

Với kĩ thuật tinh xảo và cách đặt góc máy, người nhìn sẽ một phen hoa mắt khi chứng kiến cảnh quả cầu tự lăn lên dốc một cách kì diệu.

Với kĩ thuật tinh xảo và cách đặt góc máy, người nhìn sẽ một phen hoa mắt khi chứng kiến cảnh quả cầu tự lăn lên dốc một cách kì diệu. Kĩ thuật gì mà tinh xảo đến vậy? Cùng xem nhé!

Ngạc nhiên với quả cầu tự lăn lên dốc không cần điều khiển

Ngạc nhiên với quả cầu tự lăn lên dốc không cần điều khiển

Ngạc nhiên với quả cầu tự lăn lên dốc không cần điều khiển

Sốt sình sịch hòn đảo có lối đi giữa biển sắp soán ngôi tứ Bình

Khâm phục chú mèo “bảo vệ không công” nhiều năm cho siêu thị

Thỏa sức sống ảo với camera kép trên iPhone 7

Bạn biết chưa

Quả cầu tự lăn lên dốc

Clip ảo thuật