[PV] 2PM - Give Me Love

22/04/2013, 13:32 GMT+07:00

Cùng thưởng thức PV của 2PM mang tên Give me love và chờ đợi album mới nhất của nhóm sẽ phát hành vào ngày 29/05 sắp tới nhé!

Cùng thưởng thức PV của 2PM mang tên Give me love và chờ đợi album mới nhất của nhóm sẽ phát hành vào ngày 29/05 sắp tới nhé!