[Preview tập 10] Bác sĩ Kang đứng trước nguy cơ nhiễm dịch bệnh?

18:13 24/03/2016

Trong phần hé lộ nội dung tập 10 của "Hậu duệ mặt trời", bác sĩ Kang đã vô tình để máu nguy hiểm vấy lên mặt, đặt ra nguy cơ bị lây nhiễm dịch bệnh nguy hiểm.

[Preview tập 10] Bác sĩ Kang đứng trước nguy cơ nhiễm dịch bệnh?

[Preview tập 10] Bác sĩ Kang đứng trước nguy cơ nhiễm dịch bệnh?

[Preview tập 10] Bác sĩ Kang đứng trước nguy cơ nhiễm dịch bệnh?