press to unlock

PRESS TO UNLOCK - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Mẹo bật lại 'trượt để mở khóa' trên iOS 10

Mẹo bật lại "trượt để mở khóa" trên iOS 10

Công nghệ

Hướng dẫn bạn cách mở lại chế độ "trượt để mở khóa" (slide to unlock) trên phiên bản hệ điều hành iOS 10.

Xem thêm