Pom Klementief

POM KLEMENTIEF - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Bảo Anh là sao Việt duy nhất được mời sang Singapore dự ra mắt phim 'Avengers: Infinity war'

Bảo Anh là sao Việt duy nhất được mời sang Singapore dự ra mắt phim "Avengers: Infinity war"

Quốc tế

Bảo Anh là đại diện duy nhất của Việt Nam được tham gia buổi họp báo ra mắt phim, họp fan của phim "Avengers: Infinity war" và dàn cast gồm 4 diễn viên chính.

Xem thêm