Pink không ngại bị gọi là les

09/08/2013, 10:53 GMT+07:00

Dù đã có gia đình và con gái, nhưng cô nàng nổi loạn Pink vẫn bị các anti-fan gán ghép là đồng tính nữ. Nhưng giờ đây cô nàng đã có cách đáp trả rất hiệu quả.

Dù đã có gia đình và con gái, nhưng cô nàng nổi loạn Pink vẫn bị các anti-fan gán ghép là đồng tính nữ. Nhưng giờ đây cô nàng đã có cách đáp trả rất hiệu quả.