pink gold

PINK GOLD - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: 'Soi' iPhone 7 vàng hồng đầu tiên về Việt Nam

"Soi" iPhone 7 vàng hồng đầu tiên về Việt Nam

Công nghệ

Mẫu iPhone 7 vàng hồng đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam theo đường xách tay từ Singapore.

Xem thêm