[Piano Cover] Giọng ca mạng vừa đàn vừa hát lại bài hit mới của Vũ Cát Tường

18/07/2014, 15:20 GMT+07:00

Thể hiện lại bài hit mới Yêu xa của Vũ Cát Tường, Bội Ngọc vừa đàn vừa hát đem tới một cảm xúc ngọt ngào và da diết.

Thể hiện lại bài hit mới Yêu xa của Vũ Cát Tường, Bội Ngọc vừa đàn vừa hát đem tới một cảm xúc ngọt ngào và da diết.