[Piano Cover] An Coong cover hit của thành viên ST.319

26/06/2014, 12:00 GMT+07:00

Ca khúc Tìm từng được Min (ST.319) thể hiện thành công khi chọn làm ca khúc ra mắt sự nghiệp ca hát đã được An Coong cover lại.

Ca khúc Tìm từng được Min (ST.319) thể hiện thành công khi chọn làm ca khúc ra mắt sự nghiệp ca hát đã được An Coong cover lại.