Bắt tay Phương Thanh, Noo đoạt điểm tuyệt đối với "Trống vắng"

22/02/2016, 13:11 GMT+07:00

Noo Phước Thịnh hát lại một ca khúc từng vang bóng một thời "Trống vắng" với sự góp mặt của "chính chủ", Phương Thanh.

Noo Phước Thịnh hát lại một ca khúc từng vang bóng một thời của nữ ca sĩ Phương Thanh "Trống vắng". Đặc biệt có khách mời là Phương Thanh.

Theo nguồn: vtv.vn

Bắt tay Phương Thanh, Noo đoạt điểm tuyệt đối với

Bắt tay Phương Thanh, Noo đoạt điểm tuyệt đối với

Bắt tay Phương Thanh, Noo đoạt điểm tuyệt đối với