Phương Mỹ Chi cover "Hai cô tiên" náo động lễ bế giảng

05/06/2015, 14:36 GMT+07:00

Ngoài ra, sự xuất hiện bất ngờ của cậu bé tóc xù Hoàng Anh giúp buổi lễ càng trở nên náo động.

Ngoài ra, sự xuất hiện bất ngờ của cậu bé tóc xù Hoàng Anh giúp buổi lễ càng trở nên náo động.