Phụ nữ trước và sau khi kết hôn khác nhau như thế nào?

20/06/2015, 11:37 GMT+07:00

"Độc thân lắm kẻ đón đưa, lấy chồng ngột ngạt nắng trưa oi nồng", bạn có suy nghĩ như vậy không sau khi xem video này?

"Độc thân lắm kẻ đón đưa, lấy chồng ngột ngạt nắng trưa oi nồng", bạn có suy nghĩ như vậy không sau khi xem video này?

Chúng ta hãy xem, rút kinh nghiệm và cùng hướng tới một hình mẫu phụ nữ hiện đại nhé.